MACzech

Medicina Alternativa Czech z.s.

Opletalova 958/27, Nové Město, Praha  1110 00

info@medicina-alternativa.cz

Organizace Medicina Alternativa Czech z.s. (MACzech) je otevřenou organizací, která mezi sebou vítá jak fyzické, tak i právnické osoby, které spojuje stejný dlouhodobý cíl – edukace a výchova budoucích schopných praktiků v České republice v oboru komplementární medicíny prostřednictvím spolupráce s odborníky a praktiky daných oborů a Akademie tradičních věd MAE o.p.s. (ATS MAE).

Vzhledem k potřebám jednotlivých členů, lepší koordinaci mezi nimi a Medicina Alternativa International (MAI) bylo v roce 2009 představenstvem MAI rozhodnuto o zakládání kontinentálních a národních sekcí jako neziskových organizací Mediciny Alternativy (MA).

Paradoxně „rozdělením“ MA, založením kontinentálních a národních organizací, a tím odstraněním jazykových bariér, se vytvořil předpoklad k lepšímu předávání zkušeností a vědomostí v místě vlastního působení.

Organizace Medicina Alternativa Czech z.s.  byla řádně zaregistrována dne 25.1.2011 Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/82883/11-R s přiděleným identifikačním číslem (IČ) 22906461. MA Czech z.s. byla založena jako národní organizace mezinárodní neziskové společnosti Medicina Alternativa International (MAI) a kontinentální organizace Medicina Alternativa Europe z.s. (MAE o.s.), která zřizuje, s pověřením MAI, národní neziskové organizace. Registrací jsme se stali součástí světové organizace, která sdružuje členy celkem ze 102 zemí. MAE z.s. zastřešuje Mediciny Alternativy ze 47 zemí Evropy a naše organizace je jednou z nich.

Pokud Vás (nečleny) organizace oslovila a máte-li zájem se dovědět více nebo se rovnou stát členy, kontaktujte nás. Rádi Vás mezi námi uvítáme.

vypis-MACzech-4_7_2014.pdf

Mezinárodní organizaci MEDICINA ALTERNATIVA INTERNATIONAL ve spojení s OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY (Otevřená mezinárodní universita) spoluzaložil prof. Dr. sir Anton Jayasuriya v roce 1962 v Alma Atě (Kazachstán, SSSR) při příležitosti konání mezinárodní zdravotní konference. Organizace Medicina Alternativa se shodovala ve svých principech s cíly Světové zdravotnické organizace (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO).

Výše uvedenou mezinárodní konferenci sponzorovaly WHO a UNICEF. Výsledkem konference byla společná deklarace (ALMA ATA DECLARATION), která definovala globální strategii pro veřejné zdraví a preventivní medicínu v prohlášení „Zdraví pro všechny do r. 2000“ (HEALTH FOR ALL BY 2000 A.D.). Strategie zahrnovala poznatky všech léčebných metod – klasické i tradiční medicíny.

Nová organizace Medicina Alternativa byla na konferenci formována jako mezinárodní společnost podle prohlášení WHO. Jejími členy se stali zástupci 46 zemí, které byly na konferenci reprezentovány. Prvním předsedou představenstva byl prof. V. Inyushin, vědecký pracovník oddělení biofyziky university v Kazachstánu, místopředsedou byl prof. Dr. Jos Schade, světoznámý holandský neurolog.

Struktura-MA-v-Evrope.pdf 

MuDr. Jan Macko – předseda
Jiří Ligotzký Ph.D. – místopředseda
Věra Moravcová – revizor
Věra Racková – tiskový mluvčí
Jan Klíma – člen výboru

Kontaktní formulář

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti