Podmínky přijetí člena MACzech z.s. 

 - fyzické nebo právnické osoby

Přihláška

- Vyplněná a podepsaná přihláška ve dvou exemplářích

- Podepsané podmínky přijetí člena (zadní strana přihlášky)

- Případný souhlas se zveřejněním CV, profilové fotografie a kontaktu na stránkách našeho spolku

Podmínky a stanovy

Podpisem stvrzený souhlas s podmínkami členství a seznámení se stanovami sdružení.

Fotografie

1x fotografie (pasový formát) k tisku členského průkazu může být zaslán originál poštou, nebo ve formátu pdf na e-mail info@medicina-alternativa.cz

Zápisné

Uhrazení jednorázového zápisného ve výši 500,- Kč (25 EUR). Zápisné se hradí do 30-ti dní ode dne přijetí.

Členský poplatek

Uhrazení ročního členského poplatku ve výši 1.200,- Kč (60 EUR; při přijetí nového člena v průběhu roku se hradí poplatek podle data přijetí - je-li přihláška za člena podána v průběhu kalendářního roku, výše členského příspěvku se přiměřeně krátí. Členský příspěvek se hradí ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž členství trvalo alespoň jeden den. Členský poplatek se hradí do 30-ti dní ode dne přijetí, v následujících letech vždy do 15. 2. každého nového roku. V případě ukončení členství se příspěvek nevrací.

Stávající bankovní účet MACzech z.s.
FIO banka a.s., číslo bankovního účtu: 2300121276/ 2010
Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené na přihlášce fyzické nebo právnické osoby.

Dokumenty

Prihlaska-clena.pdf

Souhlas-se-zverejnenim-CV.pdf

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: info@medicina-alternativa.cz

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti