Ing. Petr Kops

Životní mapy®

      Petr Kops je znám jako spoluautor unikátní metody Životních map (ve světě Kops Method), která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se aktuálně nacházíme. Zvlášť přínosná je metoda pro dětské klienty. Praktické poznatky v práci s dětmi jsou základem „tygří“ knižní trilogie – Tygr dělá uáá uáá, Jak se domluvit s tygrem a Jak se krotí tygr, jichž je také spoluautor.

     V březnu 2017 obdržel Čestné uznání za přínos v práci s dětmi a ADHD od KIU univerzity v Kolombu, Sri Lanka (Fakulta psychologie). Je autorem vzdělávacích programů pro pedagogy, psychology a další odbornou i laickou veřejnost. Své znalosti přenáší i do firemního prostředí (vzdělávání, motivace, komunikace, vize týmů). Více než dvacet let pracoval jako fyzioterapeut. Jeho hlavní profesní a životní náplní je přednášková a školicí činnost v oblasti komunikace a specificky v porozumění dětem.  Zahrnuje tak zejména oblast psychologie a pedagogiky, kde tato témata přednáší i na zahraničních univerzitách. Již bestsellerová tygří trilogie „Tygr dělá uáá uáá“, „Jak se krotí tygr“, „Jak se domluvit s tygrem“, byla přeložena do slovenštiny a angličtiny. Pedagogům by pak neměla ujít Tygří třídní kniha.

Kamila Kopsová

Životní mapy®

        Ve své praxi se zaměřuje na komunikaci v rodině a týmech, ale také na diagnostiku a individuální řešení. Je spoluautorkou projektivně-diagnostické a terapeutické metody Životní mapy® (ve světě známá jako Kops Method®). Kamila vede výcviky a tréninky v metodice. Stejně tak se ráda věnuje individuálním sezením a terapii, jak s dětskými klienty od 3 let, tak pro dospělé. Je autorkou vzdělávacích programů pro pedagogy, psychology a další odbornou i laickou veřejnost. Své znalosti přenáší i do firemního prostředí (vzdělávání,motivace, komunikace, vize týmů). Praktické poznatky v práci s dětmi jsou základem „tygří“ knižní trilogie – Tygr dělá uáá uáá, Jak se domluvit s tygrem a Jak se krotí tygr, jichž je také spoluautor. Komunikace s „tygrem“ se stala uznávaným prvkem pro práci (nejen) s tématikou ADHD ve školách a školkách.

        V březnu 2017 obdržela Čestné uznání za přínos v práci s dětmi a ADHD od KIU univerzity v Kolombu, Sri Lanka (Fakulta psychologie). Aktivně přednáší na konferencích a odborných přednáškách jak v Čechách, tak v zahraničí. Kamila Kopsová, DiS. je diplomovaný specialista v oboru Fyzioterapie, práce s dětmi již od 3 let + dospělí, komunikace v rodině, komunikace v odborných a firemních týmech, výcviky v metodice Životní mapy® (Kops Method®), práce s „tygrem“ – řešení ADHD problematiky u dětí, v rodině, ve škole.

https://www.zivotnimapy.cz/ 

Izabela Klimová, prom. biol.


Izabela Klimová je autorkou populárně-vědeckých článků a knih, a to nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale také v oboru esenciální medicíny, psychosomatiky a zdravého životního stylu.

Ve zdravotnictví pracuje více než 25 let. Několik let pracovala na biochemickém a interním oddělení. Později působila na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy na katedře mikrobiologie. V Hradci Králové 7 let pracovala na soukromém pracovišti ortopedické chirurgie, kde ověřovala i metodu léčby pulzní magnetoterapií v řadách pacientů.

Nyní již 11 let působí v Praze, kde v relaxačních studiích využívá kromě pulzní magnetoterapie i audiovizuální techniky k mozkové stimulaci pro udržení duševní rovnováhy. Věnuje se léčbě a poradenství pro vrcholové sportovce. Vede individuální i skupinové meditace, přednáší nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Má jedinečný přístup při práci s klienty, který v sobě spojuje mysl, tělo a duchovní aspekty.

Je držitelkou certifikátu Shamballa Master – učitel a ve své praxi používá i tuto metodu.

Členkou sdružení Medicina Alternativa Czech o.s. je od dubna 2011.

Místo působení: Praha, východní Čechy, Srí Lanka

Email: izabela.klimova@seznam.cz

Web: www.pohlazeni-pro-duse.blog.cz

Bc. Věra Racková

- tisková mluvčí

Narodila se v r. 1952 v Ostravě.

V roce 2012 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, studijní obor Sociální pedagogika –prevence a resocializace, program Specializace v pedagogice. Studium zakončila státní závěrečnou zkouškou – Sociální pedagogika, etopedie, psychologie a základy sociální a pedagogické práce s rizikovou částí populace.


Doplňkové vzdělání / kurzy:

Česká Univerzita Nové Doby – Milana Calábka (1998 – 2001) – Výuka v oboru zdravého způsobu života

Zaměstnání a profesní zkušenosti:

 • Akademie tradičních věd MAE o.p.s. – ředitelka
 • Medicina Alternativa Czech o.s. – tisková mluvčí
 • členka sociální komise – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • spoluzakladatelka Česko-francouzských dnů handicapu (nyní Evropských dní handicapu)
 • Bílá holubice o.s. (sdružení na podporu umělecké a sociální integrace osob se zdravotním handicapem) – zakládající členka
 • členka Komise pro handicapované děti a mládež při Radě města Ostravy (do r.2011)
 • Celé Česko čte dětem o.p.s. (2006 – 2010) – členka správní rady
 • péče o dítě s těžkým handicapem
 • Československá televize – redaktorka programu

Nabídka pro veřejnost:

Metoda „Usnadňované komunikace“ s lidmi verbálně nekomunikujícími

Členkou sdružení Medicina Alternativa Czech o.s. od ledna 2011.

Email: vera.rackova@gmail.com


Členem sdružení Medicina Alternativa Czech o.s. je od ledna 2011.

Email: dr.landa@volny.cz

Web: www.drlanda.eu


MUDr. Jiří Landa

Narodil se v roce 1955 v Klatovech.

Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval z gynekologie a porodnictví. Jako gynekolog pracoval v nemocnici ve Strakonicích a v Brandýse nad Labem. Do roku 1997 pracoval na onkologii v Kladně. Od roku 1997, kdy ukončil lékařskou praxi, se naplno věnuje studiu fytoterapie, výzkumu a výrobě vlastních bylinných preparátů.

Studiem bylin a jejich účinků se zabývá od osmdesátých let.

Od roku 1991 absolvoval homeopatické kurzy a kurzy klinické hypnózy. Své znalosti o léčivých bylinách získal především samostudiem tuzemských i zahraničních knih a publikací, ale v prvé řadě vlastním výzkumem bylinných preparátů pro podpůrnou léčbu při různých diagnózách. Hledal nejúčinnější látky z rostlin proti zánětům a na zmírnění nežádoucích účinků při chemoterapii a po ozáření.

V roce 1993 vynalezl vlastní technologii získávání účinných látek z bylin a dokončil přípravu unikátní kombinace látek s účinky proti zánětu dásní a parodontóze.


V letech 1993-2003 vybudovat malý specializovaný tým spolupracovníků, který pracoval na komerčním uvedení preparátu na trh. V roce 2004 tým Dr. Landy uvedl novou „Bylinnou ústní vodu“ oficiálně na trh.

V roce 2008 na světovém kongresu integrované medicíny v Rakousku získal za Bylinnou ústní vodu zlatou medaili za Nejlepší dentální produkt v oblasti celostní medicíny.

V současné době se věnuje fytoterapii, kterou aplikuje jako podpůrnou léčbu ke klasické medicíně, ale i samostatně. Podstatou je individuální přístup k pacientovi formou poradenství a následné přípravy fytoterapeutické léčby, především v podobě bylinných čajů.

O fytoterapii publikuje v časopisech pro širokou veřejnost.

Přednáškovou činnost zahájil v 2013 v Centru celoživotního vzdělávání svojí přednáškou „Jak na parodontózu“.

Jazykové znalosti: angličtina a ruština.

Jan Klíma   - CAMP&Co

- člen výboru

Zástupce Centra Alternativní Medicíny Praha. Obory alternativní medicíny má v současné době Fytoterapii a Reflexologii. Praktikuje metody reflexní terapie školy Jůlia a Beáty Patakyových, doplněné o tradiční i vlastní postupy. Věnuje se dětem formou nevýchovy. Základem je metoda kontaktního rodičovství (Naomi Aldort). Osobní sportovní trenér předškolních dětí. Začínající bosochodec, horolezec a cestovatel. Další činnost v CAMPACO pak směřuje k dětem, rodičům a lidem v těžkých životních situacích.

klimejs@gmail.com  , tel : +420 604563942 


Email: mirtich@seznam.cz , www.miroslavtichy.cz Telefon: 734 412 587 - objednání do ordinace v Mnichově Hradišti

doc. MUDr. Miroslav Tichý, Csc.

Narodil se v roce 1958 v Hořicích.

V roce 1983 absolvoval 1. lékařskou fakultu (tehdejší Fakultu všeobecného lékařství) Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci zde působil do roku 1992 jako asistent na anatomickém ústavu. V letech 1994 až 2003 působil v soukromé rehabilitační klinice MONADA pod vedením prim. MUDr. Jiřího Marka.

Zde se seznámil s alternativní medicínou, zejména s akupunkturou a su-jok. V letech 1996 – 2005 působil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde se v roce 2000 habilitoval docentem v oboru biomechanika a v letech 2000 – 2003 vedl katedru fyzioterapie. Od roku 2005 dosud působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde je v současnosti děkanem Fakulty zdravotnických studií.

Doc. MUDr. Tichý, Csc. je zároveň atestovaným rehabilitačním lékařem. Jako lékař ordinuje v Nestátním zdravotnickém zařízení Malyra v Mnichově Hradišti u Mladé Boleslavi. Při své léčbě používá zejména svou vlastní metodu Funkční manuální medicína (Tichý), která spojuje dohromady metody západní i východní medicíny. Metoda vznikla v roce 2003 a byla popsána v sérii sedmi publikací Dysfunkce kloubu (blíže o metodě a publikacích na www stránkách). Metodu vyučuje pro zájemce v ČR a na Slovensku.

Metoda Funkční manuální medicína (Tichý) je v řadě ohledů světově originální, např. v oblasti diagnostiky a léčby skrytých (latentních) zánětů, které nelze prokázat laboratorními metodami a o kterých dokonce nemusí vědět ani sám pacient.

Členem sdružení Medicina alternativa Czech o.s. je doc. Tichý od září 2013.

MUDr. Dana Maňasková

 • Výživový poradce a školitel pro metabolic balance®
 • Přednášející na libovolné téma - ideálně medicínská
 • Překladatel odborných medicínských textů z angličtiny a němčiny do českého jazyka a jejich korektury
 • Tlumočení lékařských přednášek a obecných témat z němčiny a angličtiny do českého jazyka

Bára Červená

AQUATIC CLUB RAFTÍK


Instruktorka plavání a leader vodáckého klubu
RAFTÍK, vodní záchranářka, potapěčka, terapeutka a lektorka alternativních směrů. Organizuje kurzy plavání ve slané vodě o teplotě 32°C. Prostřednictvím těchto pohybových kurzů vytváří ideální podmínky pro miminka, kojence, batolata, předškolní děti a těhotné ženy. Tyto vodní terapie jsou vhodné pro alergiky, astmatiky a děti s atopickým exémem. Dále pořádá volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti, mládež, dospělé i pro zdravou populaci.

Jaroslav Jirásek

Poradna CCH      Dr. Karla Erbena

Peter Baláži


Ing. Roman Dlapa, CSc.


MUDr. Zornitza Petrová - Markantová


Ing. Silvester Buček


Mgr. Štefan Kuriščák

MUDr. Jozef Hrušovský


MUDr. Jan Macko


- předseda


Informace o členovi budou doplněny.

Eva Andrsová


JUWITAL s.r.o.


Informace o členovi budou doplněny.

Jiří Ligotzký, Ph.D.


- místopředseda

Ing. Věra Moravcová

- revizorka


Informace o členovi budou doplněny.

Alex Laufersweiler


Informace o členovi budou doplněny.

Lenka Pavlíková


Informace o členovi budou doplněny.

Jana Novotná


Informace o členovi budou doplněny.

Michal Valenta


Informace o členovi budou doplněny.

RnDr. Lenka Slavíková


Informace o členovi budou doplněny.

Zdena Hrubá


Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti