Kongres – Malaysie – červen 2011

(foto © členové MA)