Kongres – Rumunsko – listopad 2011

(foto © členové MA)